Wat is letselschade?

wat-is-letselschade?
Letselschade is schade die een slachtoffer heeft opgelopen op lichamelijk en/of geestelijk vlak. Er is sprake van letselschade als u door schuld van een ander letsel, blessure of verwonding hebt opgelopen. Letselschade kan ontstaan zijn bij een ongeluk of ongeval en als een ander de schuld heeft is deze aansprakelijk. Het slachtoffer kan in dat geval schadevergoeding eisen of een financiële vergoeding voor materiële schade. De opgelopen schade kan erg uiteenlopend zijn. Dit kan een verkeersongeval zijn veroorzaakt door een ander of door slecht wegenonderhoud. Er zijn ook bedrijfsongevallen, geweldsmisdrijven, letsel door sport of letsel door een medische fout. De gevolgen kunnen erg uiteenlopend zijn zoals een whiplash tot een handicap of juist psychische schade. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat u niet meer of minder kunt werken of u thuis niet meer volledig kunt inzetten. Op psychisch vlak kunt u ook ernstige gevolgen ervaren zoals een angst of stressstoornis ontwikkelen.

Bedrijfsongeval

Als u letselschade oploopt binnen uw werkomgeving dan is uw werkgever bijna altijd aansprakelijk. Ook al kan de werkgever er niets aan doen en had hij het niet kunnen voorkomen, zelfs dan is deze aansprakelijk. Dat zorgt er ook voor dat bijna alle werkgevers voor schade zijn verzekerd. Het kan vaak een drempel zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Het is alsnog aan te raden om stappen te ondernemen gezien letselschade bijna altijd samengaat met financiële schade en die wilt u graag vergoed hebben. Door een arbeidsongevallen jurist in te schakelen wordt alles netjes afgehandeld en wordt het geen directe confrontatie. Bovendien hebben werkgevers er meestal geen moeite mee gezien zij meestal toch goed verzekerd zijn. Zodra u letsel op heeft gelopen is het aan te raden om snel medische hulp te zoeken, de kosten en het exacte letsel bij te houden. U dient het ongeval ook altijd te melden aan uw werkgever en het is aan te raden om collega’s ofwel getuigen om verklaringen te vragen. Dit bevordert het proces alleen maar als u een jurist inschakelt.

Mishandeling

letsel mishandelingAls er sprake is van lichamelijk geweld en u heeft lichamelijk of mentaal letsel opgelopen dan heeft u recht op een schadevergoeding. Als de dader voldoende meewerkt dan is het mogelijk deze aansprakelijk te stellen. Onder mishandeling wordt elke vorm van mishandeling verstaan, zoals misbruik, psychische mishandeling of verwaarlozing. De schadevergoeding is te claimen via een al lopend strafproces of u kent zelf een procedure starten. Er wordt naast een strafzaak ook gekeken naar hoeveel schade er is en hoe complex deze is, dat kan namelijk op meerdere vlakken zijn zoals lichamelijk als geestelijk. Het is ook nodig om te onderzoeken of de veroorzaker een vergoeding kan betalen.

Medische fout

letselschade medische foutAls u te maken heeft met een medische fout dan volgt er een procedure met allerlei adviseurs die gespecialiseerd zijn in medische fouten. Het nadeel is dat er niet alleen iets mis moet zijn gegaan. Daarnaast moet de medische fout bewezen worden, er is dus bewijs nodig. Niet elke medische fout betekent dat er een schuldige is, soms is het niet te voorkomen geweest. Het bewijzen van een medische fout ligt in de handen van de patiënt. Het krijgen van een schadevergoeding kan dus alleen als een arts onzorgvuldig is geweest of zelf een medische fout heeft gemaakt. Dit kan een patiënt aantonen door de vergelijking te maken met een net zo kundige collega die in eenzelfde situatie beter zou presteren. Het letsel moet ook aantoonbaar een direct gevolg zijn van deze onzorgvuldigheid of medische fout en u moet aantonen dat het daadwerkelijk letsel is. Medische adviseurs en advocaten kunnen u hierbij helpen.

Letselschade claimen

Zodra een ander aansprakelijk is voor u toegerekende schade heeft u recht op een schadevergoeding. De eerste stap is het aanmelden van letselschade bij een jurist of advocaat die hierin is gespecialiseerd. Deze informeert u aan de hand van uw informatie over de letselschade of en hoe deze u kan helpen. De jurist stelt de tegenpartij aansprakelijk middels een brief. Zodra u een jurist inschakelt vraagt deze ook uw medisch dossier op. Hierna volgt het berekenen van de letselschade. Dan volgt een overzicht met alle schadeposten ofwel eventuele medische kosten, hulp of aanpassingen in huis, verlies aan inkomsten en overige extra kosten of geleden materiële schade. Deze schade wordt geclaimd door de jurist en indien nodig wordt u juridische bijstand geadviseerd. Dat komt voor als de inkomsten er als gevolg van het letsel op achteruit zijn gegaan. De jurist of advocaat doet dan ook het meeste werk voor u en uw taak is het zo volledig mogelijk informeren aan de jurist.

Meer informatie over letselschade vindt u op de website van Letselschade Pro.