Advocatuur en letselschade

advocatuur

De werkzaamheden van een advocaat

Een advocaat kan vele taken hebben. Elke advocaat adviseert u over juridische kwesties en onderzoekt of het mogelijk is om een juridische aanklacht aan te spannen. Een advocaat is er ook voor bedrijven om adviezen te geven en kent de regelgeving en weet hoe hiermee om te gaan. Als het tot een juridische aanklacht komt dan regelt de advocaat alle juridische documenten en deze communiceert met alle betrokken personen voor u. De advocaat verzorgt de aanklacht of verdediging van de rechtszaak en is uw contactpersoon en vertegenwoordiger. Een advocaat kan u dus adviseren maar ook voor u tot handelen overgaan als het tot een procedure komt. In het geval van een civiele zaak zoekt een advocaat een goede oplossing door te onderhandelen en komt deze op voor uw belangen. Bij strafzaken is de taak van een advocaat voornamelijk om u als cliënt te verdedigen. In de rechtbank zal een advocaat dan ook bijna de gehele tijd het woord voeren waardoor de cliënt alleen hoeft te bevestigen of ontkennen.

Wat is de Nederlandse orde van advocaten?

advocatenordeDit is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. Deze wordt gevormd door alle advocaten in Nederland, deze zijn verplicht lid. Er is ook een lokale orde van advocaten, dat zijn alle advocaten binnen het arrondissement waar zij kantoor houden. Een arrondissement is ook wel een regio, daarvan zijn er elf. Verder valt onder de juridische indeling van Nederland ook de rechtsgebieden van de rechtbanken. De Nederlandse orde van advocaten wordt gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage van alle advocaten. Het doel van de Nederlandse orde van advocaten is het in stand houden van alle belangrijke randvoorwaarden om de advocatuur kwalitatief goed te houden.

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?

Een advocaat is altijd een jurist maar een jurist is niet altijd een advocaat. Beide hebben eenzelfde basisopleiding gevolgd en daardoor een meestertitel. Een advocaat heeft vervolgens doorgestudeerd in het procederen. Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en dient zich aan bepaalde regels te houden en moet zich jaarlijks laten bijscholen. Dat hoeft een jurist allemaal niet. Een jurist kan kleine geschillen behandelen, een geschil mag niet om meer dan 25.000 euro gaan en dient voor te komen bij een kantonrechter. Alleen een advocaat een procedure in de rechtbank buiten deze voorwaarden volgen. In principe mag dus alleen een advocaat een cliënt bij een rechtsinstantie vertegenwoordigen. In de meeste gevallen is een jurist goedkoper. Als een cliënt niet verwacht naar de rechter te hoeven of er is een kans dat dit niet nodig is dan loont het zich om naar een jurist te gaan. Deze heeft ten slotte dezelfde basisopleiding gehad en inhoudelijk op dat vlak net zo veel kennis. Het komt vaak voor dat een jurist in een later stadium een advocaat inschakelt indien dat nodig is. Het komt ook veel voor dat juristen eerst worden ingeschakeld om alles voor te bereiden zodat een advocaat snel en duidelijk ingelicht kan worden door de jurist. In enkele gevallen is een advocaat verplicht en is een jurist inschakelen geen optie. Dat is het geval bij gerechtelijke procedures, geldvorderingen boven de 25.000 euro, echtscheidingen en bij korte gedingen van een eiser.

rechtsgebieden

Welke rechtsgebieden zijn er?

De Nederlandse rechtspraak is verdeeld in 3 rechtsgebieden. Dat zijn het civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Er is ook nog een bijzondere vorm van recht, namelijk het kantonrecht. Dat zijn zaken die een jurist ook kan behandelen. Voorbeelden hiervan zijn zaken omtrent huurrecht, arbeidsrecht, consumentenkoop, civiele zaken tot 25.000 euro, lichte strafzaken en consumentenkredietzaken tot 40.000 euro.

Het civielrecht behandelt conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Denk hierbij aan echtscheidingen ofwel het personen en familierecht, gezagsproblemen, schulden en faillissementen.

Het strafrecht behandelt alle handelingen en gedragingen waar burgers zich aan moeten houden in Nederland. Zodra deze overtreden worden heet het een strafbaar feit. Dat kan een overtreding zijn of een misdrijf. Zwaardere overtredingen en misdrijven vallen onder het strafrecht.

Het bestuursrecht gaat over besluiten van de overheid. Als u als burger een bezwaar heeft tegen een beslissing van een bestuursorgaan en deze wordt afgewezen, dan kunt u terecht bij een bestuursrechter. Denk hierbij aan zaken over belastingen, vergunningen, vreemdelingenrecht, toeslagen en uitkeringen.

hulp bij letselschade

Hulp bij letselschade

Onder letselschade valt alle geestelijke en/of lichamelijke schade die tijdens of als gevolg van een ongeval ontstaan zijn. Dit kan ontstaan zijn door roekeloos gedrag maar ook door overmacht. Een ongeval tijdens het werk is een bedrijfsongeval en door deelname aan het verkeer is een verkeersongeval. Letselschade kan ook ontstaan door medische fouten of door sporten. Als de veroorzaker aansprakelijk is dan kunt u een schadevergoeding claimen. Lichamelijke schade is makkelijker te berekenen naar een hoeveelheid vergoeding, bij geestelijke schade is dat lastiger. Een advocaat kan soortgelijke zaken vergelijken en hierdoor een goede inschatting maken. Bij een bedrijfsongeval is het bedrijf meestal aansprakelijk, deze heeft namelijk altijd een zorgplicht voor medewerkers. Een gevolg van letselschade is vaak dat u tijdelijk of voor langere tijd niet kunt werken. In de meeste gevallen heeft u dan recht op een uitkering, een advocaat kan u helpen hiervoor te zorgen en kan u bekend maken met al uw rechten. Heeft u te maken met letsel en bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het verhalen van schade op de tegenpartij? Neem dan vrijblijvend contact op met de letselschade advocaten van Sloof. Bezoek de website van Sloof Advocaten voor meer informatie.

Enkele bekende advocaten

Nederland heeft een aantal bekende advocaten. Hier een overzicht van de bekendste met een toelichting. Gerard Sprong heeft zich gespecialiseerd in strafrecht en is met name bekend door zijn adviserende rol voor de Surinaamse justitie omtrent de decembermoorden. Een inmiddels voormalig bekende advocaat is Bram Moszkowicz. Hij is advocaat geweest voor bekende Nederlanders. Een andere bekende advocaat is Theo Hiddema. Hij heeft veel bekende strafzaken behandeld en is tegenwoordig ook lid van de Tweede Kamer.