Huurrecht

huurrecht
U krijgt te maken met huurrecht zodra u iets huurt of verhuurt. Een huurovereenkomst bevat alle regels over het huren. De verhuurder neemt met een ondertekende overeenkomst de verplichting op zich om de huurder het gebruik van een woning of andere objecten zoals een auto of machine te verstrekken. Het huurrecht beperkt zich dan ook niet alleen tot woningen, het geldt voor fietsen en auto’s die gehuurd kunnen worden.

De overeenkomst bevat in principe twee kenmerken. De verhuurder verstrekt het gebruik van hetgeen dat afgesproken is en de huurder biedt een tegenprestatie. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan dan gelden de regels die in de overeenkomst staan.

Het huurrecht bevat een aantal vaste onderdelen. Deze komen uit wetten zoals Huurprijzenwet woonruimte, Besluit servicekosten en het Besluit huurprijzen woonruimte. Deze onderdelen bepalen allen samen de totale huurprijs en de bijhorende regels die in de overeenkomst komen te staan.

Diverse soorten huur

Er zijn nog een aantal onderscheidingen in huur. Er is huur van roerende zaken, woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Wat betreft landbouw dan gaat het om pacht en niet om huur. Er is ten eerste het verschil tussen roerende en onroerende zaken. Roerende zaken zijn objecten zoals auto’s en onroerende zaken zijn gebouwde onroerende zaken of ongebouwde onroerende zaken. Gebouwde onroerende zaken zijn bedrijfsruimtes of woonruimtes. Bij middenstandsbedrijfsruimte wordt er gekeken naar het doeleinde en hoe publiekelijk toegankelijk het is en er is weinig speling in de regels, de wetgever heeft regels bepaalt en hiervan afwijken bij de huur van bedrijfsruimtes gaat lastig. Bedrijfsruimtes die niet publiek toegankelijk zijn zoals kantoorruimtes hebben soepelere regels en er kan meer afgesproken worden in het contract.

Bij een woninghuur komen er een huurovereenkomst, opzegtermijn en afspraken over overlast bij kijken. Voor de huur met een winkel of horeca als doeleinde komen er de huurovereenkomst, huurprijs en indeplaatsstelling bij. Als het gaat om een bedrijfsruimte heb je een huurovereenkomst, ontruimingsbescherming en gebreken aan het pand om over na te denken.

Het is ook belangrijk om te weten dat een huurovereenkomst niet tussentijds opgezegd kan worden. De opzegging van een huurovereenkomst na een vastgestelde periode van tijd kan wel maar dit is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid.

Wat een advocaat voor u kan betekenen

In het geval van vaststaande regels kan een jurist of advocaat u wegwijs maken in de regels. Er moet aan veel regels worden gedacht en dit staat allemaal in de huurovereenkomst. Het nadeel is dat dit niet altijd in begrijpelijke taal is. Een jurist of advocaat kan ook helpen bij het opstellen van een huurovereenkomst. Deze weet precies aan welke wetten er gedacht moet worden en maakt een overeenkomst waterdicht voor u. Dit voorkomt het ontstaan van een huurovereenkomst met afspraken die juridisch gezien onmogelijk zijn. Op veel huurgebieden zijn er namelijk vaststaande regels waar je niet of nauwelijks van kan afwijken omdat er een sterke huurbescherming bestaat. Een advocaat kan u ook bijstaan bij veelvoorkomende problemen zoals huurachterstand, illegale onderhuur, overlast, achterstallig onderhoud en het beëindigen van de overeenkomst.